MP37 "Pozytywka"
Wiercipięty w "Etiudzie dla Polski"


W miniony Piątek, w naszej placówce, odbyła się wielka Gala, podsumowująca Tygodniowy Projekt PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA. Świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości postanowiliśmy uczcić również w taneczny sposób. Taniec naszych Wiercipięt był historyczną muzyczno- taneczną prezentacją losów Polski od czasów zaborów do momentu odzyskania Niepodległości.

Nasi Mali Tancerze z zespołu tanecznego WIERCIPIĘTY
-zaprezentowały się w przepięknej prezentacji tanecznej ""ETIUDA DLA POLSKI" z wykorzystaniem biało czerwonych wstążek do muzyki TWILIGHT. Improwizację do muzyki przygotowały panie Moniki wraz z dziećmi.Wiercipięty na Przeglądzie Tanecznym SŁONECZNE RYTMY


4 czerwca- we wtorek o godz. 10.00 w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej odbył się kolejny Przegląd Taneczny „Słoneczne Rytmy”. W tym roku motywem przewodnim był taniec ludowy.

Nasze Przedszkolaki, zrzeszone w zespole tanecznym „ Wiercipięty” reprezentowały nasze przedszkole z tańcem - polonez.

Przepiękna interpretacja taneczna do muzyki z filmu „Czas Honoru” spotkała się ze wzruszeniem i pełnym podziwu aplauzem publiczności. Brawo przedszkolaki. Dziękujemy za cudowne przeżycia i gratulujemy wam wspaniałych talentów.


Wiercipięty w tańcu narodowym- polonez


W miniony Piątek, w naszej placówce, odbyła się wielka Gala, podsumowująca Tygodniowy Projekt PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA. Świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości postanowiliśmy uczcić również w taneczny sposób.

Nasi Mali Tancerze z zespołu tanecznego WIERCIPIĘTY -zaprezentowały się w przepięknym tańcu narodowym- w Polonezie- do niezwykle wzruszającej muzyki Wojciecha Kilara.


Wiercipięty na "Słonecznych Rytmach"
„Shape of my heart” to dla miłośników Stinga utwór, który swoim niesamowitym brzmieniem gitary i głosu mistrza z Anglii, nikogo nie pozostawia obojętnym .Tak też się stało i tym razem, gdy nasze Wiercipięty zinterpretowały utwór Stinga, prezentując taneczno-muzyczną historię Brzydkiego Kaczątka, przeobrażonego w pięknego łabędzia w rytm piosenki mistrza Stinga, podczas Przeglądu Tanecznego Słoneczne Rytmy 17 maja w sali Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przepiękna interpretacja piosenki spotkała się ze wzruszeniem i pełnym podziwu aplauzem publiczności. Brawo przedszkolaki. Dziękujemy za cudowne przeżycia i gratulujemy wam wspaniałych talentów.

Zespół taneczny "WIERCIPĘTY"
Zespół taneczny „WIERCIPIĘTY”, działający w MP 37 POZYTYWKA w Zielonej Górze


– zespół o charakterze taneczno–artystycznym uświetniający wiele imprez, festynów, przeglądów dziecięcych oraz wspaniała wizytówka naszej placówki. Zespół istnieje już 15 lat.
Instruktorkami są: Monika Duda i Monika Deręgowska- nauczycielki MP37 POZYTYWKA


Zespół WIERCIPIĘTY działa w ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych. Do zespołu należy 18 dzieci z przedszkola z grup 5-cio letnich . Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki- 2 godziny tygodniowo.

Program zajęć zespołu WIERCIPIĘTY:

WIERCIPIĘTY- taniec i zabawa
Taniec, jest naturalną potrzebą człowieka, sprawia przyjemność, bo umożliwia wyrażanie różnych stanów emocjonalnych, daje okazję do ekspresji indywidualnej i zbiorowej. Nauka tańca w wieku przedszkolnym umożliwia wypracowanie prostych rytmów, wymaga skupienia uwagi, sprzyja rozwijaniu słuchu muzycznego, pomaga dziecku znaleźć się w określonej przestrzeni.

Taniec, przy muzyce, rozwija koordynację ruchową dziecka, pozwala na gimnastykowanie całego ciała, rozwija wiarę o pewność siebie. Dzieci uwielbiają ruch, taniec, niczym nieskrępowana swobodę , podczas obcowania z muzyką. Odpowiadając na potrzeby dziecka ponad 10 lat temu założyliśmy zespół Taneczny "Wiercipięty". zajęcia w zespole przeznaczone są dla dzieci 5-cio - 6-cio letnich , które chcą wyrażać się w tańcu, przejawiają zainteresowania taneczne.

Obszar tematyczny, w ramach przygotowanego projektu edukacyjnego "WIERCIPIĘTY- TANIEC I ZABAWA"- obejmuje:

zabawy taneczne, jako formy aktywności ruchowej,naukę tańców integracyjnych, ludowych, narodowych, disco, naukę tańców z szerokiego wachlarza tańców z różnych stron świata (tańce hiszpańskie, portugalskie, włoskie, francuskie, serbskie, rosyjskie, ukraińskie, słowackie, słoweńskie itp)
zajęcia relaksacyjne o odprężające,
ruch przy muzyce, jako forma uwolnienia pozytywnej energii,
obsługę imprez i uroczystości organizowanych w mieście,regionie, województwie, przedszkolu,
udział w konkursach, przeglądach tanecznych

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, w godzinach pracy przedszkola, dla dzieci chętnych, wybranych przez instruktorki. Zajęcia są bezpłatne, jednak liczymy na pomoc rodziców i sponsorów w zakupie upominków, słodkości dla dzieci, czy strojów tanecznych.

Prezentacje Taneczne WIERCIPIĘT- sukcesy i nagrody:

10 lat istnienia zespołu to okazja do zaprezentowania się na wielu scenach miejskich i regionalnych:

udział we wszystkich edycjach Międzyrzedszkolnego Przeglądu "Słoneczne Rytmy"
udział w konkursach tanecznych i muzycznych
nagrody podczas Przeglądu Zjednoczonej Europy w Łagowie,
reprezentowanie przedszkola podczas gali z okazji Mikołajek i Dnia Dziecka na scenach Przy Ratuszu i w Galerii Focus.
reprezentowanie Zielonej Góry podczas Dni Województwa Lubuskiego, podczas Festiwalu 'Mali Światowcy"

udział w wielu festynach, uroczystościach przedszkolnych, uświetnianie imprez przedszkolnych- ostatnio- uroczystości Nadania Imienia Przedszkolu
wielokrotne występy dla Babci I Dziadka w Domach Seniora

Dzięki hojności sponsorów posiadamy stroje do tańców rosyjskich, hiszpańskich, Narodowych, kilka kompletów do tańców disco. Ostatnio myślimy o zakupie obuwia tanecznego dla dzieci, rekwizytów tanecznych, doposażeniu strojów a nawet zorganizowaniu warsztatów tanecznych dla dzieci- liczymy więc na pomoc rodziców i sponsorów. Ponadto możemy skorzystać z dotacji w ramach ZPWSE , podczas zakupów strojów i rekwizytów tanecznych


Co daje dzieciom taniec?:
- stwarza dzieciom okazję do poznania możliwości własnego ciała,
- usprawnia motorykę, rozwija sprawność ruchową , ciekawość poznawczą
-daje dzieciom możliwość artystycznego "wyżycia się"
- kształtuje poczucie rytmu, orientację w schemacie ciała i przestrzeni.
-buduje empatię i zaufanie,
- rozwija możliwości twórcze dziecka, zaspokaja potrzebę bycia podziwianym i zauważonym,
- daje możliwość pracy z dziećmi zdolnymi,
- wyrabia, poprzez doświadczenia, umiejętność oceny własnych działań tanecznych.
- daje radość tworzenia.

FORMY AKTYWNOŚCI TANECZNEJ:
1. Zabawy taneczne i muzyczne.
2. udział dzieci w tworzeniu układów tanecznych, disco.
3. Zakup strojów i rekwizytów tanecznych.
4. Reprezentowanie przedszkola i promocja placówki podczas konkursów, przeglądów miejskich regionalnych, wojewódzkich.
5. Uświetnianie imprez i uroczystości przedszkolnych.
6. Dzielenie się umiejętnościami z rówieśnikami- zorganizowanie mini warsztatów tanecznych dla przedszkolaków.
7. Dziecięce improwizacje ruchowe do muzyki klasycznej i tanecznej.
8. Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne- ćwiczenia umiejętności korzystania z odpoczynku- jako formy regeneracji organizmu i relaksu.
9. Uroczysta Gala z udziałem rodziców oraz zaproszonych gości- zakończenie edukacji przedszkolnej- uzyskanie tytułu SUPER TANCERZA.