MP37 "Pozytywka"
Programy edukacyjne
Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 w naszym przedszkolu obowiązują następujące programy edukacyjne:
1."Nasze przedszkole” W.Żaba-Żabińska, M.Kwaśniewska, wyd.MAC
2."Kocham przedszkole”,M.A.Pleskot, A.Staszewska-Mieszek, wyd.WSiP
3."Trampolina. Hop, do góry.” opracowanie zbiorowe, wyd.PWN
Podstawa programowa
Podstawa programowa dla przedszkola do pobrania: tutaj
Statut
Statut Miejskiego Przedszkola nr 37 "Pozytywka" do pobrania: tutaj