MP37 "Pozytywka"
Dlaczego Warto czytać Dziecku Książki - mini -Poradnik


Czytanie książek- to sposób na mądry kontakt z dzieckiem i jedna z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, jakie do tej pory wymyślono. A w czasach, w których każda minuta jest na wagę złota, daje bardzo szybkie i dobre efekty przy niewielkim nakładzie pracy.

Bowiem według badań wystarczy czytać dziecku 20 minut dziennie, aby mogło ono w pełni kształtować swoją osobowość oraz rozwijać się intelektualnie, emocjonalnie i społecznie.

W przedszkolu bardzo dużo zabaw, zadań opartych jest na czytaniu wierszy, interpretacjach opowiadań i wierszy, które można połączyć z relaksacją, odprężeniem, muzyką i ruchem..,Czytamy dzieciom codziennie, korzystając z Przedszkolnej Biblioteki i przyniesionych, przez dzieci książeczek .

Czytanie w domu -jest najlepszym sposobem na brak pomysłu, co zrobić z wolnym czasem. A gdy już zasiądziemy z książką, przytulimy nasze dziecko i będziemy czytać na głos, sprawimy, że czytanie zawsze będzie mu się kojarzyło z poczuciem bezpieczeństwa i przyjemnością. To od nas zależy przyszłość naszego dziecka. Dlatego czytajmy dziecku. CODZIENNIE .


Jak rozwijać inteligencję swojego dziecka

Jak Rozwijać Inteligencję Swojego Dziecka?

Teoria wielorakich inteligencji i jej wpływ na osiąganie sukcesów wychowawczych.
Zarówno nauczyciele, jak i rodzice coraz częściej stawiają czoła większym wymaganiom, gdyż wśród wielu zadań jest to, aby dzieci osiągnęły harmonijny rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny, a podejmowane działania przyniosły zamierzony sukces.
Przeszło 25 lat temu profesor Howard Gardner z Uniwersytetu Edukacji z Harwardu rozwinął „teorię wielorakich inteligencji”, a jej zastosowanie dało pozytywne rezultaty. Profesor Gardner stwierdził, że człowiek ma bardzo indywidualną drogę uczenia się, poznania i rozumienia świata.

Profesor Gardner zidentyfikował osiem rodzajów inteligencji człowieka. Nie chodziło mu jednak o dokładną liczbę rodzajów inteligencji, ale o biologiczny potencjał , jaki posiada każdy człowiek. Każdy z nas ma bowiem osobisty profil zdolności, z którym się urodził i własne możliwości ich rozwoju. W grupie przedszkolnej dzieci nietrudno zauważyć, że niektóre dzieci szybciej uczą się werbalnie, inne ciałem, a jeszcze inne śpiewając piosenkę.
Zarówno nauczyciele mają trudne, ale wdzięczne zadanie, polegające na motywowaniu wszystkich dzieci , pomimo indywidualnych różnic, do nauki, co ma służyć osiągnięciu przez nie odpowiedniego rozwoju.

Pierwszym krokiem do pobudzenia inteligencji dziecka jest obserwowanie , na których rodzajach inteligencji opiera się bardziej, które zaś są u niego mniej rozwinięte. Obserwacja powinna mieć miejsce przez cały rok , jest to proces powtarzający się, gdyż dzieci zmieniają się przez cały czas, przez co w różnych momentach będą odwoływać się do różnych rodzajów inteligencji.

Inteligencja ruchowa

Jak rozpoznać?
Dziecko cechuje wysoka kontrola ciała, refleks, kontrola nad przedmiotami, wrażliwość na otoczenie. Dziecko najlepiej uczy się w ruchu, lubi dotykać , lubi zabawy i prace mechaniczne, zajęcia ręczne, dziecko bawi się i porusza przedmiotami podczas słuchania, kręci się, gdy musi za długo siedzieć w jednym miejscu.
Jak rozwijać?
Pozwól dziecku uczyć się poprzez ćwiczenia fizyczne, zorganizuj zajęcia bogate w taniec, odgrywanie scen teatralnych, układanie klocków. Pozwól dziecku na naukę przeplataną częstymi zmianami pozycji i przerwami, na powtarzanie materiału, wiersza, piosenki podczas zajęć domowych, pływania, spacerów, ruchu. Naucz dziecko stosować muzykę do osiągnięcia koncentracji , pozwól na naukę na pamięć połączoną ze pstrykaniem palcami, podskokami, klaskaniem, czy wspinaniem się. Tylko poprzez włączenie ruchu do nauki możliwe będzie osiągnięcie spodziewanych efektów

Inteligencja interpersonalna (społeczna)

Jak rozpoznać?
Dziecko łatwo nawiązuje kontakty i aklimatyzuje się w grupie, lubi bawić się z rówieśnikami, lubi zajęcia w grupie przedszkolnej, oparte na współdziałaniu i współpracy. Dziecko ma wielu przyjaciół, łatwo się porozumiewa i szybko orientuje w sytuacjach.
Jak rozwijać?
Pozwól dziecku na naukę w grupie, w parach, przeplataną częstymi przerwami na „pogaduszki”, wymianę poglądów i uwag, spraw, aby proces uczenia się dziecka był dla niego prawdziwą przyjemnością.


Inteligencja intrapersonalna ( refleksyjna)

Jak rozpoznać?
Dziecko cechuje wiedza na temat samego siebie, świadomość swoich uczuć i własnego „ja”, świadomość swojej roli życiowej, rozwinięta intuicja, wewnętrzna motywacja, głęboka świadomość własnych cech charakteru, honorowanie nadrzędnych wartości. Dziecko ceni swoją prywatność, trudniej adoptuje się w grupie, gdyż potrzebuje więcej czasu na poznanie grupy i dostosowanie tego, co dla niego ważne i nadrzędne do możliwości i poziomu grupy.
Jak rozwijać?
Pozwól dziecku na refleksje, obserwację, słuchanie własnej intuicji. Prowadź z nim dyskusje, uhonoruj jego prawo do bycia innym niż reszta. Pozwól mu na prowadzenie dziennika, rysowanie tego, co dla niego ważne. Szanuj jego zdanie, jednocześnie delikatnie prowadź, wskazując na to, co ważne i prawdziwe. Pozwól mu się rozwijać, realizować swoje pasje i talenty.

Inteligencja przyrodnicza

Jak rozpoznać?
Dziecko interesuje się naturalnym otoczeniem, jest wrażliwe na zwierzęta i roślinność. Żyje w zgodzie z naturą, z rytmem przyrody i świata, chętnie eksperymentuje, interesuje się życiem zwierząt, owadów, życiem na planecie, a często prezentuje postawę ekologiczną.

Jak rozwijać?
Pozwól dziecku na spędzanie dużo czasu na świeżym powietrzu, uprawę małego ogródka i hodowanie roślin. Nauka najlepiej będzie dziecku przychodziła w czasie spacerów, wycieczek. Kup dziecku zwierzątko, pozwól na oglądanie przyrodniczych programów, czytanie książek przyrodniczych, przeglądanie atlasów przyrodniczych, prowadzenie własnych obserwacji i eksperymentów.

Inteligencja muzyczna

Jak rozpoznać?
Dziecko cechuje ogromna wrażliwość na dźwięk tembr głosu, wysokość dźwięków i tonów. Wrażliwość na ładunek emocjonalny zawarty w muzyce oraz wypowiedziach, uduchowienie. Dziecko często śpiewa, nuci melodie, lubi słuchać muzyki i samemu ja tworzyć. Często tańczy do muzyki, chętnie uczy się przy muzyce, potrafi wykorzystać możliwości do relaksacji. Interesuje się instrumentami i gra na nich.

Jak rozwijać?
Poślij dziecko na naukę gry na instrumencie, ucz go piosenek, zabieraj na koncerty, również do filharmonii. Pozwól dziecku na gimnastykę przy muzyce, relaks, zabawę i naukę przy muzyce, która nie będzie je rozpraszać lecz sprzyjać i wspomagać naukę. Zapisz dziecko do chóru, grupy tanecznej, wskazuj na możliwości muzyki, jej różnorodność i bogactwo dźwięków

Inteligencja językowa

Jak rozpoznać?
Dziecko to typowa „gaduła”, która zadaje mnóstwo pytań. Dziecko lubi rozmawiać, słuchać opowiadań, czytać, pisać, lubi zadania i zabawy ze słowami, rebusy słowne, jest wrażliwe na wzory i schematy, chętnie dyskutuje i interesuje się wszystkim, co, je otacza.

Jak rozwijać?
Opowiadaj dziecku bajki, baw się z nim w zapamiętywanie nazw miejsc, zdarzeń, detali i fragmentów. Pozwól na układanie puzzli, rozwiązywanie rebusów, gier ortograficznych, pozwól mu na pisanie własnych opowiadań, pamiętników, prowadzenie notatek, rysowanie ilustracji i opowiadanie o nich. Dyskutuj z dzieckiem, prowokuj do zadawania pytań i odpowiadaj na nie- jest to forma poznawania świata.

Inteligencja matematyczno- logiczna

Jak rozpoznać?
Dziecko cechuje myślenie abstrakcyjne, systematyczność, dokładność, zorganizowanie, wręcz pedantyczność i dbałość o szczegóły.. dziecko lubi liczyć, rozwiązywać problemy i zagadki logiczne, lubi eksperymentować w logiczny sposób, lubi zabawy i zadania przy komputerze.

Jak rozwijać?
Pozwól dziecku na rozwiązywanie gier i zadań matematycznych i logicznych, eksperymentowanie z cyframi i liczbami. Kup dziecku gry i zabawki, które uczą logicznego myślenia, w których dziecko, musi samo znaleźć drogę do rozwiązania. Zorganizuj i uporządkuj jego miejsce do zabawy i nauki, szanuj jego dbałość o szczegóły i pedantyczność. Naucz myślenia na zasadzie dedukcji, pozwól mu na korzystanie z komputera i gier i zabaw logicznych. Kup mu kostkę Rubika.


PODSUMOWANIE:

Jeśli chcemy rozwijać zdolności i indywidualne preferencje dziecka, niewątpliwie ułatwi nam to poznanie przeważającej inteligencji dziecka. Największym wkładem w dobra przyszłość dziecka będzie kształtowanie jego prawidłowych reakcji emocjonalnych.
M.Duda- nauczyciel przedszkolny

Informacje dla Rodziców maluszków
Z radością witamy Was Rodzice i Wasze dziecko!
Pierwsze dni pobytu Waszego dziecka w przedszkolu będą dla Was okresem trudnym. Dziecko zmieni swe najbliższe otoczenie, pozna nowe osoby i znajdzie się w nowych dla niego sytuacjach.

Wraz z całym personelem Przedszkola POZYTYWKA chcemy otoczyć Wasze dziecko serdeczną i fachową opieką.
W tym celu prosimy o systematyczną współpracę.
Życzymy Państwu i Waszemu dziecku radosnego wejścia na pierwszą - najważniejszą drogę obowiązków przedszkolnych w roku 2019/2020.

Lista rzeczy, w które powinien wyposażyć dziecko każdy rodzic:
- zapasowe zestaw ubrań (dwa pełne komplety ubrań na zmianę i dodatkowe skarpetki i majtki)
- obuwie zmienne "kapcie" (ze sztywną podeszwą, antypoślizgowe, łatwe do samodzielnego ubrania i ściągnięcia przez dziecko),
- chusteczki higieniczne (suche i mokre),
- piżama,
- poduszka "jasiek",
- szczoteczka do zębów, pasta do zębów, kubek,
- ukochana przytulanka :)
Przyniesione rzeczy powinny być podpisane.

POŻEGNANIE Z DZIECKIEM - Jak pomóc sobie i dziecku?
Zobacz poradnik

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na naszej stronie w zakładce DZIECI NOWOPRZYJĘTE - INFORMACJE

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego
Plik do pobrania: tutaj
Zabawy twórcze rozwijające mowę i myślenie
W pliku do pobrania przedstawione są zabawy twórcze związane z doskonaleniem myślenia, a w szczególności takich jego cech jak: oryginalność, płynność, giętkość itp.
Oto kilka wybranych przykładów zabaw, które stymulują rozwój mowy, myślenia, wyobraźni, koncentrują uwagę i zdolności skojarzeniowe.

Zachęcamy do ciekawej lektury!

Plik do pobrania: tutaj
Dzięcięce masażyki
Plik do pobrania: tutaj