MP37 "Pozytywka"
Piękna Nasza Polska Cała. Zadania gr III


„Z okna na świat” - wkonanie pracy plastycznej dowolną
techniką.

W tym roku nasze przedszkole już kolejny raz bierze udział w niezwykle cennym i wartościowym projekcie pt. „Piękna Nasza Polska Cała” .

Do tego miesiąca udało nam się już wspólnymi siłami na terenie przedszkola zrealizować wiele niezwykłych wydarzeń.

Chcemy, by piękno tego projektu i bijący od niego patriotyzm były z nami cały czas, również teraz w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Stąd nasza propozycja, by działania projektowe realizować wraz z dziećmi w domach.


Dziś zapraszam dzieci z grupy III, do wykonania wspólnego zadania pt. "Z okna na świat” - wkonanie pracy plastycznej dowolną techniką.

Przedstawcie to co widzicie z waszych okien, a może to co chcielibyście zobaczyć?

Możecie również poprosić rodziców o wspólne zrobienie zdjęcia. Wykonane prace prześlijcie na adres Naszego grupowego e-maila. pozytywkagriiizg@gmail.com

Znajdziecie tam również dodatkowe materiały do dzisiejszego zadania, oraz zdjęcie mojego widoku z okna :)))