MP37 "Pozytywka"
Rekrutacja

Dnia 30 kwietnia upłynął termin składania wniosków do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

WAŻNE DATY:

17 maja godz.12:00 Opublikowanie lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

17-22 maja Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego OŚWIADCZENIA POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA. Do pobrania: druk

24 maja godz.12:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.