MP37 "Pozytywka"
PRZEGLĄD RECYTATORSKI _2019


Zapraszamy chętne dzieci do wzięcia udziału
w PRZEGLĄDZIE RECYTATORSKIM
TEMAT – „PODRÓŻE MAŁE I DUŻE”

1. Przegląd skierowany jest do dzieci
w wieku 3-6 letnich

2. Uczestnik recytuje jeden utwór dowolnego autora.
Tematyka wierszy powinna zawierać treści związane z podróżowaniem.

3. Wypełnioną kartę zgłoszenia (dostępną u organizatorek i nauczycielek) należy przynieść do 22.03.2019 r. (piątek) nauczycielce w swojej grupie lub organizatorkom. TERMIN JEST OSTATECZNY!!!

4. Przegląd odbędzie się 29.03.2019 r. (piątek) w naszym przedszkolu.

5. Na uczestników przeglądu czekają atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy

Organizatorki: Jadwiga Kaźmierczak, Agnieszka Łaniewska-Kierzek, Patrycja Szymańska