MP37 "Pozytywka"
Ramowy rozkład dnia
ORGANIZACJA DNIA w MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 37 „POZYTYWKA”

PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE W GODZINACH 6.30 – 16.30

6.30 – 8.00 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8.00 – 8.30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

8.30 – 9.00 I Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy.

9.00 – 9.30 Zabiegi higieniczne, mycie zębów.
Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po śniadaniu.

9.30 – 11.20 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu – zajęcia ruchowe, sportowe, przyrodnicze, prowadzenie obserwacji, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne, spontaniczne.

11.20 – 11.30 Przygotowanie do II śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

11.30 – 12.00 II Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

12.00 – 13.30 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych. Zabawy swobodne.

13.45 – 14.00 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

14.00 – 14.30 Obiad. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po obiedzie.

14.30 – 16.30 Dowolna działalność dzieci, zabawy swobodne w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy organizowane pod kierunkiem nauczyciela, praca indywidualna z dzieckiem.