MP37 "Pozytywka"
Konkurs czytelniczy - "Książka mój przyjaciel" 2016
Biblioteka przedszkolna Smyk

zaprasza do udziału w konkursie czytelniczym Książka mój przyjaciel. Raz w tygodniu odbieramy kartę z zadaniem do wykonania w domu, znajdującą się przy bibliotece (w holu przedszkola) oraz na stronie internetowej przedszkola (w zakładce Biblioteka).

Po zebraniu i wykonaniu wszystkich zadań - wypełnione karty,

w zamkniętej i podpisanej kopercie (imię i nazwisko dziecka, grupa) przekazujemy do pani Jadwigi Kaźmierczak - gr. IIIa.

Dodatkowo chętne dzieci zapraszam do konkursu plastycznego - na najciekawszą ilustrację do wybranego utworu literackiego.

Konkurs trwa od 29.02 do 11.04.2016.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi 18.04.2016.

Na zwycięzców czekają nagrody.

Organizator: Jadwiga Kaźmierczak