Psychologiczna

Psycholog

W naszym przedszkolu pracuje psycholog mgr Elżbieta Skubij. Godziny pracy specjalisty to: poniedziałek 8.00 - 10.30, piątek 13.00 - 15.30

Zadania:

•    udzielanie porad rodzicom w zależności od zgłaszanych problemów,
•    współpraca z nauczycielkami grup w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz w rozwiązywaniu sytuacji problemowych,
•    prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi (indywidualnych i grupowych) ukierunkowanych na stymulowanie rozwoju poznawczego oraz wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego,
•    obserwacja dzieci zgłaszanych przez nauczycielki i przez rodziców, dokonywanie wstępnej diagnozy rozwoju psychospołecznego.   

 

WAŻNE DLA RODZICÓW DZIECI SZEŚCIOLETNICH:
Twoje dziecko ma sześć lat, niebawem rozpocznie nowy ważny okres w swoim życiu — rozpocznie naukę w szkole czy jest gotowe na przyjęcie stawianych przed nim zadań ?
- Codziennie poświeć swojemu dziecku cząstkę swojego wolnego czasu na:
•    rozmowę,
•    przeczytanie ciekawej książki,
•    wspólną zabawę   dowolną  lub   dydaktyczną  (rozwiązywanie  zagadek,   układanie
układanek, puzzli, gry planszowe utrwalanie poznanych liter i cyfr itp.), pomysły w
organizowaniu  ciekawych  i  rozwijających zabaw można czerpać z czasopism  i
książeczek przeznaczonych dla dzieci sześcioletnich,
•    zachęcanie do malowania farbami,kolorowania kredkami, dowolnych, wymyślonych
przez dziecko prac lub podsuwanie mu pomysłów, które mogą dotyczyć jego zajęć
lub przeżyć.
•    zachęcanie do krótkich ćwiczeń graficznych w liniaturze,
« angażowanie go do pomocy, przy wykonywaniu prostych, odpowiadających jego możliwościom prac domowych, wspieraj samodzielność, nie wyręczaj dziecka,
•    zawsze okazuj zainteresowanie wykonanymi przez dziecko pracami,
•    dostrzegaj   zalety,   osiągnięcia  i   pozytywne  formy jego  zachowania,   nagradzaj
pochwałami,
•    przygotuj w domu wydzielone, dobrze oświetlone miejsce ze stolikiem lub biurkiem i
krzesłem, dostosowanym do wzrostu dziecka, gdzie mogłoby swobodnie wykonywać
swoje prace,
•    zadbaj,  aby atmosfera towarzysząca dziecku podczas  proponowanych mu zajęć
zorganizowanych była pogodna i nie kojarzyła mu się z czymś przykrym. Dziecko
powinno czuć się ważne i naturalnie cieszyć się ze zdobywania nowych wiadomości i
umiejętności.
« Twoja wyrozumiała postawa, dająca poczucie bezpieczeństwa, przyzwalająca na popełnianie błędów i wskazująca jak może sobie radzić w trudnych sytuacjach pomoże mu w zdobyciu wiary w siebie i rozbudzeniu ciekawości poznawczej.
•    obserwuj własne dziecko, rozmawiaj z wychowawcą o jego zachowaniu, postępach
lub trudnościach, gdy pojawią się sygnały, które będą wzbudzać Twój niepokój zwróć
się o poradę do specjalistów (tj. psycholog, pedagog, logopeda, lekarz pediatra, lekarz
neurolog).

Opracowała   Elżbieta Skubij

stowarzyszenie przedszkolak

rada rodzicow

poradnik rodzica