Przedszkole dobrze przygotowujące dzieci do szkoły

Przedszkole dobrze przygotowywujące do szkoły

Tytuł nadany Miejskiemu Przedszkolu Nr 37 w 2012 roku przez Ministra Edukacji Narodowej za pośrednictwem Lubuskiego Kuratora Oświaty za udział w I edycji ogólnopolskiego konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”, etap wojewódzki.
Konkurs skierowany był do rad rodziców w szkołach i przedszkolach oraz do dzieci.
Jego celem – promowanie i upowszechnianie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych.
Do udziału w konkursie zgłoszona została Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 37, która do konkursowej kategorii tematycznej „Przyjazne przejście z przedszkola do szkoły – jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, aby przejście z przedszkola do szkoły było łagodne i przyjazne” opracowała projekt edukacyjny zatytułowany „Z uczniami się bawimy – wnet szkołę polubimy”.
Celem tego projektu było ułatwienie dzieciom sześcioletnim przejścia do nowego środowiska edukacyjnego oraz zaangażowanie rodziców w proces przygotowywania dzieci do podjęcia nauki w szkole we współdziałaniu z nauczycielami przedszkola i szkoły.
Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła myśl przewodnia:
„Dzieci przemawiają do dzieci językiem ich odczuć”

Projekt składał się z czterech części, którym nadano tytuły:
I.    „Jak dbamy o zdrowie  - niech każdy się dowie”
II.    „Od przedszkolaka do uczniaka”
III.    „Starszy kolega jak starszy brat”
IV.    „Już nieco potrafimy – więc się szkoły nie boimy”

 Praca konkursowa Rady Rodziców zyskała akceptację Komisji Konkursowej, czego efektem było uzyskanie przez przedszkole tytułu „Przedszkole dobrze przygotowujące dzieci do szkoły”.

stowarzyszenie przedszkolak

rada rodzicow

poradnik rodzica