Pedagogiczna

Pedagog

Nauczyciel – pedagog mgr Iwona Janicka prowadzi obserwacje i zajęcia wg planu:

w czwartek w godz. 8.00 – 11.30 oraz w piątek w godz. 9.00 – 10.30. Zajęcia są bezpłatne.

·         Kwalifikacja wybranych dzieci na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w oparciu o współpracę z nauczycielkami grup.

·         Diagnoza wstępna wybranych dzieci.

·         Zajęcia korekcyjno – kompensacyjna z wybranymi dziećmi.

·         Wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym.

·         Wspomaganie nauczycielek w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

·         Współpraca z logopedą oraz z psychologiem.

stowarzyszenie przedszkolak

rada rodzicow

poradnik rodzica