Partnerskie przedszkole

Partnerskie przedszkole

CO TO ZA TYTUŁ?

Wyciąg z aktu powołania kapituły tytułu „Partnerskie Przedszkole”:

USTANAWIA SIĘ TYTUŁ:

« PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE »

O uzyskanie tytułu ubiegać się mogą przedszkola, które stworzą najlepsze warunki rozwoju małych dzieci i prawdziwie partnerskie kontakty z:

urodzicami i opiekunami swoich wychowanków;

uwszystkimi zatrudnionymi, zarówno nauczycielami, jak i całym personelem przedszkola;

uszkołami podstawowymi, w których rozpoczynają naukę absolwenci przedszkola;

usamorządem terytorialnym;

uorganizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji małych dzieci;

uz przedstawicielami środków przekazu.”

 

         Autorkami programu „Partnerskie Przedszkole” są Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot. Oto jak same mówią o programie, wyjaśniając tytuł tego ogólnopolskiego certyfikatu jakości pracy  przedszkoli:

„...partnerstwo rozumiemy jako wartość:

l  Dla rozwoju dziecka – partnerstwo jest sposobem traktowania rówieśników, uczy dzieci empatii i tolerancji, prowadzi do umiejętności efektywnego współdziałania z nimi.

l  Dla procesu wychowawczego niezbędne jest partnerskie współdziałanie dorosłych, zwłaszcza rodziców i nauczycieli.

l  Dla efektywnego przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego w konieczne jest partnerskie działanie wszystkich zatrudnionych.

l  Dla sprawnego zarządzania i motywowania ludzi dyrektor musi być liderem w partnerski sposób traktującym swój personel.

l  Demokratyczne zarządzanie oświatą wymaga partnerskich stosunków ze środowiskiem lokalnym.

 

PO CO USTANAWIAMY CERTYFIKAT:

  1. Po to, aby przedszkola mogły podnosić swoją jakość w sposób dostosowany do specyfiki ich działania.
  2. Po to, aby promować najlepsze przedszkola służące rozwojowi dzieci.
  3. Po to, aby dać satysfakcję nauczycielom, rodzicom, dyrektorom, dzieciom, tworzyć okazję do wielkiego święta w przedszkolu.
  4. Po to, aby propagować piękną ideę partnerstwa.

 

    Miejskie Przedszkole nr 37 w Zielonej Górze w roku szkolnym 2008/2009 przystąpiło również do starań o uzyskanie tego ogólnopolskiego certyfikatu jakości.

Aby go zdobyć, musieliśmy osiągnąć i udokumentować wyznaczone standardy w następujących obszarach:

l  1. zasoby: kadra i baza,

l  2. komunikacja,

l  3. rozwój,

l  4. dziecko.

   Pragnęliśmy uzyskać ten zaszczytny tytuł i dołożyć starań, by on naprawdę wiele znaczył. Aby rodzice z pełnym spokojem decydowali się na posłanie dziecka do naszej placówki argumentując:

”PARTNERSKIE – ZNACZY DOBRE!”

 

Po udokumentowaniu osiągnięcia standardów wyznaczonych przez program „PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE” od 5 grudnia 2012 roku  Miejskie Przedszkole Nr 37 „POZYTYWKA” w Zielonej Górze szczyci się tym ogólnopolskim certyfikatem jakości przyznanym przez jego kapitułę w Warszawie i nadal konfrontuje swoje działania z poziomem jakości pracy wyznaczonym przez wymogi tego programu.

stowarzyszenie przedszkolak

rada rodzicow

poradnik rodzica