PLAN DNIA

PLAN DNIA

ORGANIZACJA DNIA

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 37 „POZYTYWKA”

 

PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE W GODZINACH 6.30 – 16.30

 

 

6.30 – 8.00          Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy  i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8.00 – 8.30          Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

 

8.30 – 9.00          Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy.

9.00 – 9.30          Zabiegi higieniczne, mycie zębów.

Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po śniadaniu.

9.30 – 11.45        Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu – zajęcia ruchowe, sportowe, przyrodnicze, prowadzenie obserwacji, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne, spontaniczne.

11.45 – 12.00     Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.     Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

 

12.00 – 12.30 Obiad. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.30 – 13.45      Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych. Zabawy swobodne.

13.45 – 14.00      Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

 

14.00 – 14.30      Podwieczorek. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłku.   Zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po podwieczorku.

14.30 – 16.30      Dowolna działalność dzieci, zabawy swobodne w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy organizowane pod kierunkiem nauczyciela.  

stowarzyszenie przedszkolak

rada rodzicow

poradnik rodzica