MISJA I WIZJA

MISJA I WIZJA

„Nie porównuj dziecka z innym dzieckiem,
ale każde dziecko z samym sobą.”

Pestalozzi

 

MISJA Miejskiego Przedszkola Nr 37 w Zielonej Górze:

„ NASZE PRZEDSZKOLE POMAGA RODZICOM W ODKRYWANIU I WYKORZYSTYWANIU TWÓRCZYCH UZDOLNIEŃ DZIECKA.”Przy tworzeniu i realizowaniu wizji naszego przedszkola chcemy nadać sens i znaczenie słowom G.Vico: „Wszystko, co najważniejsze dla życia człowieka zdarza się w jego pierwszych sześciu latach (...)”

 

Nasze przedszkole jest miejscem, gdzie:

 

 • szanujemy godność osobistą każdego człowieka,
 • zapewniamy wszechstronny, radosny rozwój wszystkim wychowankom,
 • traktujemy każde dziecko życzliwie, indywidualnie i podmiotowo,
 • prowadzimy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących,
 • dążymy do stworzenia warunków zapewniających wszystkim poczucie bezpieczeństwa,
 • zachęcamy dzieci do poszukiwania prawdy, dobra i piękna,
 • oferujemy ciekawe formy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, zapewniając partnerstwo, dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację,
 • zapewniamy dobrze przygotowaną, stale doskonalącą swoje zawodowe umiejętności, życzliwą kadrę,
 • wykorzystujemy nowoczesne metody kierowania i zarządzania placówką.

 


             Nasze Certyfikaty:

 • Ogólnopolski program "Optymistyczne przedszkole"
 • Ogólnopolski program "Partnerskie przedszkole"
 • Ogólnopolski Konkurs ogłoszony przez MEN "Przedszkole dobrze przygotowujące dzieci do szkoły"
 • Zielonogórski Ośrodek Kultury, tytuł "Animatora Roku 2007"

stowarzyszenie przedszkolak

rada rodzicow

poradnik rodzica