MP37 "Pozytywka"
Informacja na dzień 09.04.
SZANOWNI RODZICE
INFORMUJEMY, ŻE STRAJK, W KTÓRYM UCZESTNICZĄ PRACOWNICY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 37 MA CHARAKTER BEZTERMINOWY I TRWAĆ BĘDZIE DO ODWOŁANIA.

Według wiedzy na dzień 09 kwietnia Dyrektor Przedszkola ma do dyspozycji jedną osobę z kadry pedagogicznej , w związku z czym organizacja opieki nad dziećmi jest możliwa w bardzo ograniczonym zakresie.
Ilość przyjmowanych dzieci będzie każdego dnia uzależniona od liczby niestrajkujących nauczycieli. Dzieci przyjęte pod opiekę będą miały zapewnione wyżywienie.
Jednocześnie informujemy, że nauczyciel przedszkola zgodnie z przepisami prawa oświatowego może przejąć opiekę na grupą dzieci do 25 osób. Sytuacja każdego dnia strajku może ulegać zmianie. W miarę możliwości będziemy udzielać informacji telefonicznie.

09.04.2019 Dyrektor Iwona Dolczewska

Przypominamy o potrzebie złożenia DEKLARACJI o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do 10 kwietnia.