Animatora Roku 2007

Animator roku 2007

Zielonogórski Ośrodek Kultury przyznał nagrody i wyróżnienia podczas Dnia Animatora i Dobrodzieja Kultury

Zespołową nagrodę Animatora roku 2007 otrzymują nauczyciele Miejskiego Przedszkola nr 37 - Monika Duda, Elżbieta Dobija, Urszula Karska, Agnieszka Draczyńska-Mania za animowanie twórczych postaw dzieci. Kapituła wyróżniła Dyplomem Honorowym Animatora Roku Miejskie Przedszkole nr 37,

stowarzyszenie przedszkolak

rada rodzicow

poradnik rodzica