Zbiórka nakrętek

Zbiórka nakrętek

Zbieramy nakrętki i nakręcamy pomoc dzieciom!

Celem akcji jest pomoc chorym dzieciom. Zbieranie plastikowych nakrętek to prosty sposób, aby komuś pomóc.

Każda plastikowa nakrętka jest cenna! Nie wyrzucajcie więc ich z innymi odpadami do śmieci, wyznaczcie miejsce w domu i zacznijcie je zbierać!

Zebrane nakrętki przynieście do naszego przedszkola i wrzućcie do pojemników.

Celem naszej zbiórki jest pomoc chorym dzieciom w przywróceniu im zdrowia oraz uśmiechu. Informacja o naszych podopiecznych Marysi i Wiktorze znajduje sie na tablicy ogłoszej w holu przedszkola.

stowarzyszenie przedszkolak

rada rodzicow

poradnik rodzica