MP37 "Pozytywka"
Spektakl ,,Przygody gąski Dorotki" - GRUPA V