MP37 "Pozytywka"
Informacja dla Rodziców w sprawie strajku
SZANOWNI RODZICE!
INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 08.04.2019 (PONIEDZIAŁEK) NASZA PLACÓWKA PRZYSTEPUJE DO AKCJI STRAJKOWEJ. STRAJK BĘDZIE TRWAŁ DO ODWOŁANIA.
Udział w strajku wezmą pracownicy przedszkola bez względu na zajmowane stanowisko. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NIE JESTEŚMY W STANIE ZAGWARANTOWAĆ WSZYSTKIM WYCHOWANKOM WŁAŚCIWEJ OPIEKI (W TYM WYŻYWIENIA ORAZ BEZPIECZEŃSTWA) Apelujemy do Państwa o zrozumienie i zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie.
Przedszkole zorganizuje opiekę wyłącznie wtedy, gdy będzie możliwe zachowanie bezpieczeństwa i higienicznych warunków. Liczba przyjmowanych dzieci będzie uzależniona od liczby niestrajkujących pracowników.
O wszelkich zmianach poinformujemy Państwa na bieżąco na naszej stronie internetowej www.mp37.pl
Dyrektor Przedszkola
Iwona Dolczewska
Zielona Góra 05.04.2019